26-02-2024  obs juniortræning er aflyst dd, da haller er optaget af andet ?? Beklager

Unik træningsevent for ungdomsspillere

 

Ungdomsspillere, som ønsker at udvikle deres tennisspil, får en god mulighed, når de to elitespillere Rasmus Hembo Mathiasen og Nicklas Junker kommer til Strib Tennis Klub lørdag den 20. april for at træne og give gode tip.

 

Træningseventen foregår fra klokken 11-16. Prisen inklusiv frokost er for medlemmer af Strib Tennisklub 150 kroner. For ikke medlemmer 350 kroner. Maks 16 deltagere efter først til mølle princippet.

 

Tilmelding sker ved at sende sms eller mail til formand Ole Nørskov: Telefon: 40167061, olenorskov@dadlnet.dk 

Betaling: Mobilepay  

 

Rasmus Hembo Mathiasen, som er danmarksmester i u16 og hans makker 20-årige Nicklas Junker, er begge fra Esbjerg Tennisklub.

 

Træningseventen, som retter sig mod unge i alderen 15-24 år, afsluttes med fællesspisning og hygge.

 

Strib Tennisklub arbejder på at afholde yderligere to træningseventer for ungdomsspillerne hen over sommeren. Mere info herom senere.

Husk 

Strib Tennis Klub Generalforsamling 6. marts 2024 Strib Bibliotek kl. 19:00

Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
15. december 2023: Ib Gorm har ifølge Ole accepteret hvervet som dirigent

2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag 
(ændring af vedtægter fx §1, 1.5 til “medlem af DGI”) Vi hedder Strib Tennis Klub

5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
Bestyrelsen foreslår (Indbetaling fra den 1. april, hvor det gamle kontingent er udløbet)

1000 kroner for seniorer
1600 kroner for ægtepar
1700 kroner for et familiekontingent
500 kroner juniorer
300 kroner ved 1 medlems booking med 3 gæstespillere
50 kroner ved 1 medlems booking med 1 gæst
Gæstespillere
200 kroner pr. time ved 2 personer
300 kroner pr. time ved 4 personer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant

Ole og Bjarne er ikke på valg. Bitten og Uffe ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Gitte Rebsdorf, Mathilde Naundrup og Stine Stenderup


7. Valg af revisor og revsuppleant

Bestyrelsen foreslår Claus Moser og Ib Gorm Pedersen

8. Eventuelt

generalforsamling onsdag d.6.marts kl. 19:00 i Strib Bibliotek.


Kære Alle. Er der en kvinde/mand-dreng/pige, som har lyst til en ekstratjans . En af vores to banepassere holder op. Vi søger derfor en ny som vil tage jobbet. Opgaven består i banepleje med se efter linjer, sprede grus ved behov, fjerne ukrudt, forårs-og efterårs klargøring(sammen med bestyrelse). Det vil i udendørs sæsonen nogle timer ugentlig. Jobbet er lønnet. For nærmere information kan I kontakte Bjarne Frølund51950485eller Ole på 40167061  nb sidste frist søndag d 18.02.2024

Kære medlemmer.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår  .

Vi har haft et godt 2023 i klubben. Flere medlemmer, øgede træningsaktiviteter, gode trænere og ikke mindst jubilæet , hvor vi bl.a. fik to nye æresmedlemmer: Ib Flader og Karl Gillhøj.

At det hele er lykkedes skyldes aktive medlemmer, en god bestyrelse og tre engagerede trænere.

Vi ser frem til et spændende 2024:

Indendørs træningen mandage forsætter,

Generalforsamling onsdag d. 6. marts.

Lørdag d.20.april tennistræning for de 18.-25. årige ved elitespillere fra Esbjerg tennisklub.

Lørdag 27. april Tennisens dag 2024 med aktiviteter og godt samvær på banerne. Desuden samme dag introduktion til :

Familie tennis   . Konceptet består i, de ventende forældre, når deres børn trænes, vil få mulighed for spille med de mindre søskende, der ofte er med.

fra 1.maj udendørs træning for juniorer ved Mathilde Naundrup og Phapon Rebsdorf og ungdom-og seniortræning ved Jesper Walsted. Bemærk al træning er inkluderet i medlemskontingentet. 

Desuden startervores ONSDAGSTENNIS. 

I sommerferien laver vi sommertennis  d. 7., 8. og 9. august på banerne kl. 9-15. Vores tre trænere vil stå for arrangementet. Der kommer tilmelding vi vores hjemmeside og kommunens sommeraktivitetsplan.

Vi vil prøve med nogle sociale arrangementer og eventuelt en eller anden form for turnering  

HUSK vores generalforsamling d. 6. marts. Vi har brug for opbakning og ideer til vores arbejde.  

Mange hilsener

Bestyrelsen:

Ole Nørskov, Uffe Lomholt, Bitten Skipper, Bjarne Frølund og Gitte Rebsdorf.                                                                  

Bogholder:

Karl Gillhøj 

Trænere:

Phapon Rebsdorf, Mathilde Naundrup og Jesper Walsted


Generalforsamling 2024 bliver onsdag d.6.marts kl. 1900. 

vi kan allerede nu informere om, der bliver brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer   .

Vejret er nu sådan, at grusbanerne ikke længere kan anvendes. Nettene tages ned og bænke og borde flyttes ind tirsdag d. 31.oktober. 

Husk bane 1 kan benyttes hele året.

Indendørs træning for juniores og ungdomsspillere starter mandag d.6.november kl.18.30 i skolehal 1. Træningen er inkluderet i medlems 

skabet Trænere bliver Mathilde Naundrup og Phapon Rebsdorf.


Træningsevent 20. april

 

Til hjemmeside: