Velkommen til Strib Tennisklub


Grusbanerne er stadig lukkede...

 Banerne er desværre stadig lidt for bløde ... så derfor kan bane 2, 3 og 4 ikke bruges. Men man kan stadig booke bane 1.

Vi sender besked rundt på sms (til dette og sidste års medlemmer) lige så snart man kan spille på banerne. 

 

 

Generalforsamling

Bestyrelsen indbyder hermed til generalforsamling for Strib Tennisklub lørdag den 8. maj kl. 13.00 ved klubhuset.

Generalforsamlingen bliver udendørs. Dagsorden efter vedtægterne.  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab. 
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spille lidt  hyggetennis på kryds og tværs - alt efter hvem der dukker op - og der vil være kaffe/øl/sodavand.

Den nye sæson er begyndt pr. 1. april 2021. Man skal derfor - hvis man vil spille tennis - tilmelde sig igen. Log ind på profilen og gå ind under banebooking/kontingent... book en bane, og så vil man blive ført til betalings- og tilmeldingsmuligheden.

  • Vi har slettet en masse profiler, der ikke har været aktive sidste sæson... Så hvis du ikke kan logge på - så vil vi bede dig om at oprette en ny profil.

Tennistræning: Aftalerne er ikke på plads endnu, så mere om det om nogle  uger/dage.

 

mvh Bestyrelsen 

 

----- 
 

 

 
Det er vores mål, at denne hjemmeside kan holde vores medlemmer løbende orienteret om vores arrangementer, træning og diverse aktiviteter. Vi har nogle gode rammer for tennis her i Strib.
 
Bliv medlem og benyt dig af muligheden for at blive endnu mere glad for at bo i Strib og omegn.