Velkommen til Strib Tennisklub

 Generalforsamling!!!
 Bestyrelsen indbyder hermed alle klubbens medlemmer til generalforsamling. 
 
"Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Strib tennisklub mandag den 2. marts 2020 kl 19,00 i Brændeskovhallen i Strib. Mødet afholdes på første sal i kontoret." 

Dagsorden til generalforsamling 2. marts:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om det forløbne år

3. Kasserens forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 
 
-----  
 
Vinteren-sæsonen er over os.
Men fortvivl ikke... der er mulighed for at spille tennis i Brændeskov-hallen:
 
 
 
Det er vores mål, at denne hjemmeside kan holde vores medlemmer løbende orienteret om vores arrangementer, træning og diverse aktiviteter. Vi har nogle gode rammer for tennis her i Strib.
 
Bliv medlem og benyt dig af muligheden for at blive endnu mere glad for at bo i Strib og omegn.